ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น ด้านการวัดผลและประเมินผล
ชื่ออาจารย์ : นางวาสนา จ่างโพธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2558,14:30  อ่าน 596 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ชื่ออาจารย์ : นางรำไพ คำหล้า
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2558,14:25  อ่าน 562 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งครูแสนดี สังกัดองค์การบริการส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ชื่ออาจารย์ : นางศศิธร ศรีศิริ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2558,14:21  อ่าน 678 ครั้ง
รายละเอียด..