ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ระดับจังหวัด)
ชื่ออาจารย์ : นางสุวดี ไตรรงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2558,14:32  อ่าน 494 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น ด้านการวัดผลและประเมินผล
ชื่ออาจารย์ : นางวาสนา จ่างโพธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2558,14:30  อ่าน 545 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นายสุรเชษฐ์ คงกะพี้
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2558,14:29  อ่าน 1235 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ชื่ออาจารย์ : นางรำไพ คำหล้า
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2558,14:25  อ่าน 511 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งครูแสนดี สังกัดองค์การบริการส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ชื่ออาจารย์ : นางศศิธร ศรีศิริ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2558,14:21  อ่าน 635 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพืื้นที่การศึกษา / หน่วยงานต้นสังกัด ประจำปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นางสุนันท์ ทรวงโพธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2558,13:59  อ่าน 626 ครั้ง
รายละเอียด..