ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
13 ก.พ. 58 กิจกรรมการแข่งขันกีฬากรีฑาภายในโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม แต่งกายชุดกีฬา นายชูชาติ ชวนงูเหลือม
10 ม.ค. 58 วันเด็กแห่งชาติ
05 ม.ค. 58 ถึง 09 ม.ค. 58 ส่งข้อสอบกลางภาค
31 ธ.ค. 57 ถึง 01 ม.ค. 58 วันสิ้นปี , วันขึ้นปีใหม่
30 ธ.ค. 57 ทำบุญส่งท้ายปีเก่า
10 ธ.ค. 57 วันรัฐธรรมนูญ
05 ธ.ค. 57 วันเฉลิมพระชนมพรรษา
03 ธ.ค. 57 ถึง 05 ธ.ค. 57 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี
01 ธ.ค. 57 ส่งผลการสอบซ่อมครั้งที่
01 ธ.ค. 57 ถึง 05 ธ.ค. 57 ส่ง ปถ.5 ครั้งที่ 1
06 พ.ย. 57 กิจกรรมวันลอยกระทง
03 พ.ย. 57 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
03 พ.ย. 57 ถึง 28 พ.ย. 57 การสอบซ่อมครั้งที่ 1
31 ต.ค. 57 ครูเข้าร่วมประชุม ที่โรงเรียนสูงเนิน
ชุดสภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา