ผลงานนักเรียน
สัมภาษณ์ออกอากาศสด
นายกิตติพัฒน์ พันธุวงษ์
รายละเอียดผลงาน
นายกิตติพัฒน์ พันธุวงษ์ ได้รับเชิญจากสำนักงานวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย มาสัมภาษณ์ออกอากาศสด ในวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ในเรื่องการเดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศอินเดีย ในโครงการของสำนักงาน ปปช.
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2558,10:43   อ่าน 508 ครั้ง