เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้งานเกษตร โดยการสอนแบบโครงงาน

ชื่อเรื่อง           การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้งานเกษตร โดยการสอนแบบโครงงาน เรื่อง การปลูกพืชผัก
                     ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
                     สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ผู้วิจัย             นายนิพนธ์  โพนยงค์
ตำแหน่ง         ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 
โรงเรียน          หนองงูเหลือมพิทยาคม    ปีที่พิมพ์  2562
 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2562,00:00   อ่าน 1517 ครั้ง