เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ร่วมกับวิธีสอน แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง สถิติ

ชื่องานวิจัย                 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ร่วมกับวิธีสอน                                          แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง  สถิติ 

                             ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ผู้เขียน                     นางสาวจุรีรัตน์  สว่างพลกรัง

ตำแหน่ง                             ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

สังกัด                       โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

                             จังหวัดนครราชสีมา 

                             กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

                             องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

                             กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ปีที่พิมพ์                    2562

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2562,07:18   อ่าน 1299 ครั้ง