เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(CLT)
ร่วมกับภาระงานเป็นฐาน (TBL) เพื่อส่งเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้ศึกษา นางธัญวรัตม์ โคตรบรมโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2560,13:48   อ่าน 944 ครั้ง