เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
แผนการจัดการเรียนรู้ 1 ชื่อเรื่อง Claloemprakiat District History
แผนการจัดการเรียนรู้ 1
รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 รหัสวิชา อ31201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อหน่วย My hometown ชื่อเรื่อง Claloemprakiat District History เวลา 3 ชั่วโมง
โดย นางวาสนา จ่างโพธิ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2560,00:00   อ่าน 1317 ครั้ง