เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค
ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค การสอน DR – TA สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2560,23:19   อ่าน 823 ครั้ง