ภาพกิจกรรม
โครงการเฝ้าระวังป้องกันปัญหายาเสพติด
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม ได้จัดอบรมโครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม เพื่อให้รู้ถึงโทษ และพิษภัยของสารเสพติด วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2562,14:19   อ่าน 510 ครั้ง