ภาพกิจกรรม
โครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม
 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคมได้เข้าร่วม
โครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม
วัด ประชา รัฐ สร้างสุข “บวร”
5ส Big Cleaning Day
โดย อบต.หนองงูเหลือม ร่วมกับ วัด โรงเรียน หมู่บ้าน ส่วนราชการพื้นที่
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2562,09:54   อ่าน 75 ครั้ง