ภาพกิจกรรม
ประชุมหนุนเสริม PLC ครั้งที่ 5
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม กำหนดประชุมขับเคลื่อน PLC  ครั้งที่ 5 วันที่17 มกราคม2561 ณ ห้องประชุมโคราช โดยมีเป้าหมายดำเนินการคือนำแผนการสอนอยู่อย่างพอเพียงมานำเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีนายศักดิ์เดช  กองสูงเนิน ผอ.รร.เทศบาล4(เพาะชำ) เป็นผู้เชี่ยวชาญให้การหนุนเสริมเติมพลัง และทำให้คณะครูเกิดความกระจ่างชัดมากยิ่งขึ้น ซึ่งในครั้งต่อไปจะมีการปรับปรุงแผนการสอนแล้วมานำเสนออีกครั้ง ก่อนที่จะนำไปใช้สอนจริง
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2561,14:25   อ่าน 280 ครั้ง