ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างใหม่ล่าสุด Word Document ขนาดไฟล์ 76 KB 84
แบบจัดซื้อ/จัดจ้างเต็มรูป Word Document ขนาดไฟล์ 108.44 KB 79
ใบรับรองแทนใบเสร็จ 67
รางานอบรมกลุ่มสาระ 68
สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเอ็กเซล 64
หลักสูตรสถานศึกษาฉบับปรุง2561 80
SARปี2560รร.หนองงูเหลือมพิทยาคม 90